Hòstings i DNS

NOTA IMPORTANT:

Per modificacions en la normativa de prestació de serveis de l'administració pública, s'estableix la supressió durant l'any 2017 dels serveis professionals (de pagamanet) oferts per TINET / Diputació de Tarragona. Com a conseqüència d'aquest fet, ja no s'accepten noves altes. A més, els usuaris que tinguin contractat actualment algun dels serveis afectats continuaran amb el servei actiu, sense cost, mentre no s'estableixi amb cada un d'ells la migració de les seves dades cap a un altre proveïdor.

Serveis afectats

  • Hòsting de web
  • Hòsting de correu electrònic
  • Hòsting de domini amb Webfàcil
  • Hòsting de subdomini
  • DNS
  • Housing

Nota aclaridora: Els serveis gratuïts de TINET no es veuen afectats per aquest canvi i segueixen prestant-se amb normalitat. En el cas dels serveis adreçats a ajuntaments i consells comarcals, aquests es continuaran prestant a través d'ALTAnet (Dipuatció de Tarragona).

Preu del servei

Durant l'any 2017, el servei no tindrà cap cost per l'usuari. A més, properament gaudirà d'un servei d'ajuda gratuït per la migració de les seves dades cap a un altre servidor.

Modificacions del servei

Per qualsevol modificació en la configuració del servei, els usuaris actuals de cadascun dels serveis afectats poden continuar posant-se en contacte amb el servei tècnic de TINET mitjançant les vies de contacte habituals.

Sol·licitud de baixa del servei

Els usuaris que prefereixin donar-se de baixa del servei, bé perquè ja no els interessa o bé perquè ja han fet la migració de continguts per la seva banda, poden sol·lictar la baixa del servei de la forma habitual. Cal que omplin el formulari corresponent, que trobaran a la part inferior de la pàgina, i el facin arribar a l'adreça electrònica ciq_gestio@dipta.cat o bé a l'adreça postal Diputació de Tarragona - Àrea CiQ, Passeig de Sant Antoni 100, 43003 Tarragona.