Primer paquet ofimàtic lliure

OpenOffice.org

font: Redacció Tinet

publicat: 07-02-2011

Paquet d'oficina de programari lliure i gratuït que conté un mòdul de processament de textos, full de càlcul, gràfics vectorials, edició HTML i presentacions. Quant a la seva funcionalitat i operativitat, es pot comparar perfectament amb tots els altres paquets ofimàtics coneguts i el podem considerar com una alternativa real a aquests.

OpenOffice.org  L'OpenOffice.org és la primer paquet ofimàtic de programari lliure que ens permet treballar amb el format OASIS Open Document Format for Office Applications (OpenDocument). L'OpenDocument és un format de document XML desenvolupat per OASIS, l'organisme internacional pel desenvolupament d'estàndard d'e-Business. Podem utilitzar el format OpenDocument sense por de dependre de cap venedor o producte informàtic concret.

El paquet ofimàtic incorpora un processador de textos (Writer) amb funcions d'editor HTML, una base de dades relacional (Base), un full de càlcul (Calc), un editor de presentacions (Impress), una eina de dibuix vectorial (Draw) i un editor de fórmules matemàtiques (Math).

Gràcies a la nova interfície d'usuari, l'OpenOffice.org 3.0 és més fàcil d'aprendre i d'utilitzar per part dels usuaris menys experimentats i és compatible amb els documents del Microsoft Office. L'OpenOffice.org 3.0 funciona sobre Microsoft Windows, GNU/Linux, Sun Solaris i això ens permet una millor flexibilitat a l'hora d'escollir la nostra plataforma de treball.


WINDOWS

LINUX

MAC