Com tenir un domini .cat

font: Montse Jaraba

publicat: 14-05-2007

L'obtenció d'un domini .cat, pas a pas

La Fundació puntCAT és l'entitat que controla el procés d'assignació de dominis .cat. Es tracta de l'entitat que revisa i valida el procés, però són unes empreses registradores les encarregades d'executar el registre i recollir les peticions.

La Fundació puntCAT, una entitat sense ànim de lucre, hereva de l'associació que va promoure el reconeixement del domini .cat, és l'encarregada de revisar i validar el procés de registre dels nous dominis. A la seva pàgina web trobareu tota la informació sobre la manera, requisits i terminis per a registrar els dominis.cat, que aquí us presentem de manera resumida.

Terminis i requisits per al públic en general

El procés de registre de dominis s'ha previst en diferents fases, que culminaran amb la possibilitat que qualsevol ciutadà que hi estigui interessat pugui sol·licitar un domini .cat. Això serà possible a partir del 23 d'abril i l'únic requisit per als sol·licitants serà demostrar que la pàgina web corresponent al nou domini té vinculació amb la llengua i/o la cultura catalana. Aquest requisit no serà necessari en el cas que la web estigui en català.

Aquests requisits són necesssaris perquè ell domini .cat és un domini genèric, com el .com o el .org, però, a diferència d'aquests dos, té un caràcter més restringit: està destinat a la comunitat lingüística i cultural catalana a Internet. I la Fundació puntCAT té l'obligació, per contracte amb ICANN, de vetllar perquè tots els dominis .cat tinguin alguna vinculació amb aquesta comunitat.

La Fundació no ha explicitat tots els detalls sobre el registre de dominis per al públic en general, donat que encara estan en curs les fases anteriors, adreçades a col·lectius i entitats amb determinades especifitats. En tot cas, el registre anirà a càrrec de les empreses registradores homologades, que detallaran les característiques i procediment per a fer-ho.

Seguint el patró de les primeres fases de registre, aquest es farà d'acord amb aquestes passes, i on line.

  1. seleccionar un registrador a la plana de llistat de registradors
  2. completar el formulari de registre (al web del registrador escollit)
Un cop fet això, caldrà esperar que la Fundació puntCAT revisi les sol·licituds i, segons els casos, les accepti i les activi, demani més informació o les denegui.

Les fases de llançament ( no obert al tot el públic)

Des del 13 de febrer fins el 21 d'abril, el .cat és en període de llançament. Només determinades categories, agrupades en tres fases poden registrar el seu domini, mentre que, com ja hem explicat, a partir del 23 d'abril el domini ja serà obert al públic en general.

El procés de registre és ben senzill, en només tres passes, totes tres online, i sense necessitat de preparar cap mena de documentació:

1. comprovar si compliu els requisits d'alguna de les tres fases
2. seleccionar un registrador a la plana de llistat de registradors
3. completar el formulari de registre (al web del registrador escollit)

Un cop fet això, caldrà esperar que la Fundació puntCAT revisi les sol·licituds i, segons els casos, les accepti i les activi; les deixi pendents fins el final del període de llançament, demani més informació o les denegui.

Fase I
Promoció de la llengua i la cultura catalanes
Inici: 13 de febrer. Final: 21 d'abril

Aquesta fase està reservada a les entitats que tenen una especial vocació per a la promoció de la llengua o la cultura catalanes. Però cal que compliu els criteris i figureu a les llistes que trobareu aquí. la Fundació puntCAT no pot fer l'avaluació individual de les activitats d'una entitat, sinó que cal que figurin en algun dels llistats que hem identificat.

Un cop identificada la categoria que us pertoca, anoteu el codi corresponent i seleccioneu un dels registradors autoritzats. En el formulari de registre hi trobareu un camp específic per al vostre codi (sovint anomenat ENS). Els noms que demaneu han de ser els de la vostra entitat (o variants), de serveis online que presteu, de noms que tingueu registrats en altres dominis o de marques que tingueu registrades. En principi els noms de domini s'activaran tan aviat com en revisem els requisits, excepte els dominis que sol·liciteu que no siguin el nom de la vostra entitat i que, a més, puguin ser considerats genèrics, que no s'activaran fins al final del període de llançament (i si l'han sol·licitat diverses entitats durant la fase I, caldrà sotmetre a un procés de mediació).

Fase II
Entitats que tinguin comunicacions online en català
Inici: 20 de febrer. Final: 21 d'abril

Si no compliu els requisits de la fase I però sou una entitat que té comunicacions en línia en català (és a dir, un web; una llista de correus; un bloc...) podeu entrar a aquesta fase II. Cal que el sol·licitant sigui una persona jurídica, de qualsevol tipus. Però no hi poden participar les persones físiques ni els grups o entitats sense personalitat jurídica. Els noms que es podeu sol·licitar a través els registradors autoritzats són els de l'entitat, variacions d'aquest nom, i noms de marques registrades i dominis titularitat de l'entitat. No s'acceptaran noms de fantasia (és a dir, no relacionats directament amb el que acabem d'indicar). En el formulari de registre hi trobareu un camp específic per a indicar-nos l'adreça on hi hagi els serveis en línia en català per a que puguem fer les pertinents comprovacions.

Com que la fase I té prioritat sobre aquesta fase, cap sol·licitud serà acceptada i activada fins al final del període de llançament. Si hi ha sol·licituds amb prioritat sobre la vostra perquè corresponen a la fase I, o, dins la mateixa fase II, han estat realitzades abans que la vostra) us ho comunicarem per tal que pugueu optar a un altre nom abans que acabi el període de llançament.

Fase III

Suports a la campanya per un .cat
Inici: 27 de febrer. Final: 21 d'abril

Aquesta fase està reservada exclusivament a totes les persones i entitats que van donar suport a la campanya per un .cat a través del formulari que hi havia al web de la campanya entre març de 2004 i principis d'agost de 2005. Cada persona o entitat que hi va donar suport rebrà abans de divendres 17 un correu amb el seu codi individual i instruccions específiques.

Com que les fases I i II tenen prioritat sobre aquesta fase, cap sol·licitud serà acceptada i activada fins al final del període de llançament. Si hi ha sol·licituds amb prioritat sobre la vostra perquè corresponen a les fases I o II, o, dins la mateixa fase II, han estat realitzades abans que la vostra) us ho comunicarem per tal que pugueu optar a un altre nom abans que acabi el període de llançament. Aconsellem per tant a les entitats que també qualifiquin pels criteris d'una de les altres dues fases que segueixin els procediments indicats per a cadascuna d'elles, per tal de garantir la màxima prioritat possible per als vostres dominis.

Els noms que podreu registrar a través dels registradors autoritzats són els de les entitats, i en el cas dels individus, els seus noms, cognoms, o variacions d'aquests. No s'acceptaran noms de fantasia.