Traductors

font: Redacció Tinet

publicat: 10-02-2009


Origina Translation Services

Publicat: 12-11-2013 Professionals de la traducció en tots els idiomes. Traduccions generals, tècniques, jurades, correccions, interpretacions. Tlf: 977252062 Mail: origina@origina.cat

José Sobrino

Publicat: 30-10-2008 Traduccio Juradada: Alemany, anglès, francès, castellà, català. Tlf:977291128 Mail: jsobrino@tinet.org

Traducció jurada

Publicat: 10-10-2007 Serveis de traducció jurada: català/castellà i castellà/català.

Ad Sensum, serveis lingüístics

Publicat: 05-10-2007 Traducció de textos generals i especialitzats d'anglès, francès, espanyol i català; traducció jurada de francès/català; revisió de traduccions, correcció ortotipogràfica; assessorament lingüístic; coordinació de projectes multilingües.info@adsensum.net

Martine Fernández Castaner

Publicat: 12-05-2005 Serveis de traducció de textos generals i especialitzats d'anglès, francès, català i castellà, traducció jurada català/castellà i correcció. Tlf:977664699 Mail: info@mar-traducciones.com

Tarraco Translations, S.L.

Publicat: 12-05-2005 Traducciones en mas de 12 idiomas.Traductores profesionales conectados con Tarraco Translation a traves de Internet. Tlf:977220204 - Fax: 977215487 Mail: admin@tarracotranslation.com

Sun Translations

Publicat: 12-05-2005 Oferim servei de traducció/correcció en múltiples combinacions lingüístiques així com formació en idiomes a empreses i particulars. Tlf:977363699 Mail: info@suntranslations.com

BK Traductores e Intérpretes

Publicat: 12-05-2005 Traducciones tecnicas, jurídicas, publicitarias, informáticas, juradas, intérpretes simultáneos (cabina), consecutivos, 12 idiomas,al,fr,uk,nl,it,po,rus,arab Tlf:977351477 Mail: bktraducciones@tinet.org

Idiomatic Language Services, S.L.

Publicat: 12-05-2005 Traduccions, interpretacions, correccions. Tlf:977248363 - Fax: 977254967 Mail: tarragona@idiomatic.net

Traduït - traduit.com

Publicat: 12-05-2005 Traducció i tractament lingüístic. Gestió àgil de grans projectes. Professionals nadius. Tots els idiomes. Tlf:902195277 Mail: info@traduit.com