Ferreteries

font: Redacció Tinet

publicat: 10-02-2009


Ferreteria Industrial Anguela, S.A.

Publicat: 12-05-2005 FIA es dedica des de l'any 1967 al subministre industrial i ferreteria en general, aixi com: maquinaria i eines per a la construccio, bricolatge, parament, petit electrodomestic i utils per a jardineria. Tambe disposem d'un servei propi de repartiment i visites concertades a domicili pels nostres comercials. Tlf:977212343 - Fax: 977226653 Mail: fia@tinet.org