Subministraments industrials

font: Redacció Tinet

publicat: 10-02-2009


CRISA - Equips d'oficina

Publicat: 18-06-2010 Venda i manteniment de fotocopiadores, impressores, faxs i escàners des de la petita empresa fins a la gran empresa. Telèfon: 977 127879 - Fax: 977 341027

MundoCamarero

Publicat: 30-10-2008 Servei integral al professional de la cuina. Tlf:97733826937 Mail: jarg@tinet.fut.es

Lino Pascual SL

Publicat: 03-04-2008 PRESTATGERIES COMERCIALS E INDUSTRIALS, BASCULES, BALANÇES ... Telèfon: 977310029 Fax: 977314702

Thlefil

Publicat: 12-05-2005 Perfileria d'alumini industrial per a la contrucció de estructures per a l'industria (taules, proteccions, cintes de transport, etc) Tlf:977606451 - Fax: 977612273 Mail: thlefil@thlefil.com

Angel Ramos Muñoz

Publicat: 12-05-2005 Ropa laboral, uniformes de trabajo, calzado de seguridad, equipos personales de protección laboral, productos químicos de mantenimiento, mobiliario urbano y de señalización Tlf:646976458 - Fax: 977550381 Mail: angel.ramos@wanadoo.es

Goma-Camps, S.A.

Publicat: 12-05-2005 Fabricació i manipulació de paper tissú. Tlf:977876800 - Fax: 977876241 Mail: gomacamps@gomacamps.com

ABC-PACK

Publicat: 12-05-2005 Maquinaria, envases, embalajes, todo lo que usted busca lo encontrará en nuestra web. Tlf:977576470 Mail: info@abc-pack.com