Compressor d'imatges

RIOT (Radical Image Optimization Tool)

font: Redacció Tinet

publicat: 18-05-2010

Optimitzador d'imatges gratuït que ens permet ajustar visualment els paràmetres de compressió, mantenint la mida del fitxer mínima. És lleuger, ràpid i fàcil d'usar, però potent per a usuaris avançats. Amb RIOT podem controlar la compressió, el nombre de colors i el format d'imatge de sortida (JPG, GIF i PNG), entre altres coses.

RIOT  Radical Image Optimization Tool (RIOT per abreujar) disposa d'una interfície amb vista dual (amb la imatge original i la imatge optimitzada) i una interfície amb una única vista. Amb la vista dual podrem comparar l'original amb la imatge optimitzada en temps real i veure a l'instant la mida del fitxer resultant.


WINDOWS