e-book / e-reader


Totes les obres publicades a la TINETbiblioteca estan disponibles en format PDF i/o en format ePUB i són compatibles amb la majoria d'e-reader (dispositius de lectura electrònica) que hi ha en el mercat. Només és necessari descarregar-se els fitxers i introduir-los al vostre e-reader. En alguns casos, quan l'e-reader no llegeix PDF ni ePUB, és necessària una transformació del fitxer en el format específic del dispositiu a través d'un software facilitat pel fabricant (o també a través Calibre).


 L'e-book, l'e-reader i els seus avantatges

E-readers

Els dispositius electrònics per a la lectura, o e-readers, són cada dia més comuns en la nostra societat, i això permet a molts usuaris comprovar els avantatges d'aquesta nova eina per a la lectura. L'e-book pot ser adquirit, descarregat i utilitzat de manera immediata, sense necessitat de desplaçar-se a la llibreria o esperar un enviament. Es poden fer cerques automàtiques i creuar referències. El transport és molt més còmode i senzill que el dels llibres en paper que tenen molt més pes i volum. Fins i tot, centenars o milers de llibres poden ser emmagatzemats en el mateix dispositiu. L'e-book també estalvia espai a casa. Podem disposar de moltes obres en un espai molt reduït. Aquests dispositius permeten, a més, fer anotacions, subratllats, etc.., que poden eliminar-se. Alguns dispositius permeten ampliar la grandària de la font i llegir amb poca llum, fins i tot, a la foscor.

Cercar

Obres Autors

 

Fes-ho córrer!

Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter Comparteix a Myspace Comparteix per correu electrònic