Tags relacionats...

Batet, Joan

font: David Joanpere

publicat: 02-03-2011

Al Mehari el Hadidi

Publicat: 12-12-2003

Carta a un amic, descriptiva d'un curt viatge al Sahara.