Tags relacionats...

Brull Alabart, Enric

font: David Joanpere

publicat: 02-03-2011

Mintzberg

Publicat: 26-04-2004

La Gestió de Processos

Publicat: 03-04-2004

En aquest article es presenta un resum introductori sobre la Gestió de Processos. Una organització no és mes que un conjunt de processos i la eficiència de l?organització està condicionada per la eficiència de cadascun dels seus processos.

El model EFQM d'Excel·lència

Publicat: 16-11-2003

En aquest article es presenta un resum introductori sobre el Model EFQM d'Excel·lència. Està dirigit a tots aquells que necessitin introduir-se en el seu coneixement i entenem que pot ser útil per a tothom. Els coneixements de gestió no són un patrimoni exclusiu dels comandaments. En l'actualitat, la gestió de les organitzacions ha de ser participada per tothom i com més persones en tinguin coneixement, millor gestionada estarà la organització.