Història

Santa Tecla i Tarragona, la seva història a través d'obres d'art

font: Natàlia Soronellas

publicat: 11-10-2011

En aquest treball, Natàlia Soronellas analitza la relació de Santa Tecla amb Tarragona, és a dir, estudia l'evolució el culte a la Santa a través de la seva iconografia. L'autora fa un repàs de les obres d’art on surt representada Santa Tecla i que es troben a la ciutat de Tarragona.

Soronellas Barbarà, Natàlia

Publicat: 06-09-2011