Observatoris

font: Redacció Tinet

publicat: 12-07-2013

Són eines de seguiment i estudi que institucions, administracions i entitats utilitzen per conèixer la penetració de la Societat de la Informació i l'ús de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). TINET recull quatre observatoris referents: el de Red.es (ONTSI), el de Diputació de Tarragona (OASI), el del DURSI i el de la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació.

Diputació de Tarragona (OASI)

OASI (Organisme Autònom per a la Societat de la Informació) era un ens de la Diputació de Tarragona nascut l'any 2000 i que fou capdavanter en les Noves Tecnologies a casa nostra. El seu principal objectiu era apropar Internet als ciutadans de les comarques de Tarragona. L'any 2012, la Diputació de Tarragona absorveix l'organisme dins la seva àrea de Coneixement i Qualitat.


Red.es - ONTSI

Red.es és una entitat pública empresarial adscrita al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turismo que analitza l’activitat de les sector de les Tecnologies de la Informació i fa el seguiment del desenvolupament del Plan Avanza per a la convergencia amb Europa i entre les Comunitats Autònomes en l’àmbit de la Societat de la Informació.

 

DURSI

DURSI respon a les sigles de l’antic Departament de la Generalitat amb competències amb matèria d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. És un dels referents en la investigació d’aquest darrer àmbit en editar estudis sobre la incidència de les TIC en la societat.

 

FOBSIC

I la Fundació Observatori per al a Societat de la Informació de Catalunya, FOBSIC, és una entitat de participació pública dedicada a col·laborar amb els organismes públics i privats en l'impuls a Catalunya de la Societat de la Informació i del Coneixement.