El testament de l'apotecari F. Pallarès i la seva sepultura al convent de St. Francesc de...

Autor/s: Anglès Sanahuja, Jordi Moreno i Rovira, Jordi

Data de publicació: 22-05-2014
Classificació: Història

Descripció: El testament de l'apotecari Francesc Pallarès i la seva sepultura al convent de Sant Francesc de Montblanc (1649)

"El fons de la parròquia de Santa Maria de Montblanc conserva un extensa col·lecció de testaments i codicils compresos entre els segles XVI i XIX.  Fa unes dècades sota  la direcció de Francesc Bonastre, s’inicià la catalogació dels mateixos mitjançant una fitxa mecanografiada en cartolina, però no ha estat fins fa pocs mesos que hem aconseguit fer-ne un inventari complet, arribant a ordenar i descriure, més de nou-cents documents. També hem creat una base de dades i un índex informatitzat que permet consultar-lo còmodament per a recerques històriques i genealògiques. L’estat de conservació dels documents, és en general bo. Una petita part presenta marques del fabricant, també alguns són incomplets o deteriorats pels rosegadors o el foc. Com a curiositat comentar que una part dels testaments  restaven encara tancats i segellats, per la qual cosa ha estat necessària una manipulació delicada per a minimitzar danys en la seva obertura dificultada pels engomats que s’utilitzaven a l’època.

El testament que ens ocupa va ser redactat a Montblanc el 13 d’octubre de 1649, presenta l’estructura formal d’aquesta tipologia documental, amb l’elecció d’uns marmessors que garantien el compliment de les darreres voluntats del testador i una relació de deixes testamentàries. L’apotecari montblanquí Francesc Pallarès demana sepultura al convent de Sant Francesc de Montblanc, en el vas funerari de la seva família i demana ser enterrat sota una llosa esculpida, al centre una mà sostenint tres espigues de blat  amb un escut en senyal d’armes, a més de posar-hi la data exacta de la seva defunció. Aquesta petició no era gaire habitual i per això la destaquem. Entre altres deixes trobem misses als altars de Sant Bru i Sant Crist del monestir d’Escaladei (El Priorat), també —sis dobbles que tinc ab un bolsonet i una tassa de plata i unes anelletes—. Fa hereu universal al seu fill Josep Pallarès i usufructuària a la seva esposa Teresa. El vicari Bernat Peiró de Montblanc, fa les funcions de notari i custòdia el testament fins el moment de la seva obertura, disset dies després."

[...]

Cercar

Obres Autors

 

Fes-ho córrer!

Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter Comparteix a Myspace Comparteix per correu electrònic