Manuals i glossaris sobre programació

Aula de formació

OASI posa al vostre abast informació sobre cursos, manuals, glossaris i bibliografia sobre l'ús d'internet i les noves tecnologies.

 

Cursos

 

Active Server Page (ASP). El llenguatge per crear CGIs per a entorns Windows.

CSS. Fulls d'estil de l'HTML 4.0

CSS-1

CSS-2

HTML

Java. El llenguatge especialment indicat per a la programació d'aplicacions que utilitzen els protocols d'Internet.

JavaScript. El llenguatge que permet crear pàgines interactives fàcilment.

PERL. Un llenguatge per crear CGIs per a entorns Windows i sobretot Unix.

Python. Un llenguatge per crear CGIs per a entorns Windows i sobretot Unix.

MPEG-2 .TV Digital.

SMIL. Llenguatge d'integració multimèdia sincronitzat.

SVG. Gràfics vectorials escalables. Un llenguatge per descriure vectors bidimensionals i gràfics ràster/vectorials en XML.

XML. El llenguatge de marques extensible que permet l'ús del SGML a la Web.

XPATH (o XML Path). XPath és un llenguatge per adreçar parts d'un document XML

XPointer (XML Pointer). XPointer que es basa en el llenguatge XPath i la seva finalitat és adreçar estructures internes de documents XML i entitats externes.

XHTML. Reformulació del HTML 4.0 com a document XML vàlid.

XSL. El llenguatge d'estils de extensible de l'XML.

XSLT. El llenguatge que permet fer transformacions de documents XML.

WML. El subconjunt de HTML utilitzat en dispositius WAP.