Objectius

Un dels objectius més importants d'OASI és la difusió de tendències i innovacions en l'ús i l'aprofitament d'Internet i de les TIC entre els ciutadans, i la TINETjornada, concretament, vol assolir quatre fites bàsiques:
 
Detall del cartell de la TINETjornada 2010

> Explicar quina és la realitat de les xarxes socials i exposar unes pràctiques concretes.

> Reflexionar i preparar adequadament els ciutadans per al canvi cultural que suposa l’aplicació pràctica de les innovacions tecnològiques.

> Aprofundir en les possibilitats de les xarxes socias a Internet.

> Donar elements per a l'ús de les xarxes per esdevenir un usuari actiu d'aquestes.