Des de la Diputació de Tarragona, un dels objectius més importants de TINET és la difusió de tendències i innovacions en l'ús i l'aprofitament d'Internet i de les TIC entre els ciutadans, i la TINETjornada, concretament, vol assolir quatre fites bàsiques:

TINETjornada 2012

> Explicar quina és el concepte d'identitat en xarxa i exposar unes pràctiques concretes de gestió de la identitat en línia

> Reflexionar i preparar adequadament els ciutadans per al canvi cultural que suposa l’aplicació pràctica de les innovacions tecnològiques.

> Aprofundir en les possibilitats de les xarxes socials a Internet.

> Donar elements per a l'ús de les xarxes per esdevenir un usuari actiu d'aquestes.Tuits sobre la TINETjornada