Tags relacionats...

consumidorstelecomunicacions

Les telecomunicacions superen per primera vegada a l'habitatge en queixes i reclamacions

font: Redacció Tinet

publicat: 23-05-2008

Segons informa l'Institut Nacional de Consum, durant el 2007 el sector de les comunicacions electròniques ha desplaçat al de l'habitatge del primer lloc en el nombre de consultes i reclamacions presentades davant les associacions de consumidors més representatives de l'àmbit estatal. Aquesta conclusió s'extreu de les dades anuals que aquestes entitats han remès al mateix Institut Nacional de Consum.

Els serveis de telefonia mòbil, motius de queixa S'han registrat 1.177.164 sol·licituds d'assessorament i reclamacions, la qual cosa significa una mitjana diària de 3.225 contactes amb les associacions de consumidors presents en el Consell de Consumidors i Usuaris d'Espanya.
 
El 79,15% ha correspost a consultes i el 20,85%, a reclamacions, la qual cosa ve a significar la tònica detectada en els últims anys de què no existeix una relació directa entre les peticions d'informació i les reclamacions efectivament plantejades.

Del total de les plantejades, al capdamunt se situen:

  • Comunicacions electròniques: 205.514 (el 17,45%).
  • Habitatge: 169.776 (14,42%).
  • Serveis financers: 148.135 (12,58%).

Les assegurances assoleixen el 4,13% si s'inclouen les automobilístiques. Tots els sectors restants es troben per sota del 4 % del total.

Les telecomunicacions, al capdamunt
Respecte a 2006, les consultes i reclamacions que afecten a les comunicacions electròniques augmentaren un 29,95%.

Aquest sector, que agrupa a la telefonia fixa i mòbil i l'accés a Internet, ha vist com han augmentat les reclamacions i consultes a un ritme creixent, com un reflex del creixement que experimenta la seva implantació en la societat: respecte del 2000, el nombre de reclamacions i consultes ha augmentat un 231,1%.

Altres sectors
El sector de l'habitatge, que tradicionalment era el que més preocupava als consumidors, ha augmentat en el 2007 un 2,13% respecte l'any anterior, i se situa en segon lloc, després d'ocupar el primer en els últims deu anys, amb un comportament diferent segons es tracti d'habitage en propietat o d'arrendament.

El sector dels serveis financers, que al llarg dels últims anys va experimentar altsibaixos en la taula, ha descendit un 4,38% respecte al 2006 i ocupa en el 2007 el tercer lloc.

Què denuncien i consulten els consumidors
La majoria de les denuncies o consultes estan vinculades, entre altres, a diferències en:
  • Prestació del servei (9,5% del total).
  • Preus (4,5%).
  • Condicions de venda (3,8%).
  • Clàusules abusives (2,9%).
  • Publicitat (2,0%).