Tags relacionats...

internetcatalallenguawebcercadors

El 0,14% del total de webs d'Internet estan en català

font: Redacció Tinet

publicat: 28-05-2008

Aquesta és una de les conclusions a què arriba l'estudi del 2007 sobre l'estat de les "Llengües i cultures a la Xarxa", realitzat per la Direcció Terminologia i Indústries de la llengua d'Unió Llatina, una entitat internacional amb seu a París. L'estudi també confirma l'aparent estancament de les llengües llatines (i de l'alemany) enfront de l'anglès, que es manté amb una presència absoluta del 45%.

Webs A partir d'ara el català disposa d'una nova eina per conèixer la seva salut a la Xarxa. L'estudi de "Llengües i cultures a la Xarxa", que edita anualment la Unió Llatina, ha incorporat entre el seu llistat de llengües el català en la seva edició de 2007.

Segons l'informe fet public a través del seu web, la llengua catalana disposa d'una presència del 0,14% a la Xarxa (en nombre de webs respecte el total). A més, a partir del número de internautes catalanoparlants, que és de 2,1 milions (d'uns 9,1 milions de persones que parlen aquesta llengua), dedueix que aquests signifiquen un 0,18% del total d'internautes.

D'aquestes dades, l'informe n'extreu l'índex de productivitat de webs de les diverses llengües (dividint l'índex de webs per l'índex de parlants) que, en el cas del català, arriba a un 0,74. En els casos extrems hi trobem l'anglès amb un 1,42 i el portuguès amb un 0,34. El castellà es troba amb un 0,43.

Increment de l'anglès
Les dades en que es basa l'estudi són les relacionades al nombre de webs indexades pels cercadors més representatius. Si s'observa l'evolució de la presència de les llengües, es nota una disminució relativa de cada llengua de l'estudi enfront de l'anglès, la qual cosa significa un increment relatiu de l'anglès en front a la resta de llengües.

Segons l'informe, això és produeix possiblement per tres possibles raons:

  • Cada dia creix exponencialment el nombre de webs i continguts en tots els idiomes (ara amb nous originaris d'Àsia) i això provoca que els cercadors tinguin cada dia més problemes per indexar-ne més. Per aquest motiu, els cercadors segueixen unes estratègies de definició que afavoreixen a l'anglès.
  • Fins ara els dominis generals com el .com eren més barats que els d'àmbit estatal, per tant hi havien més dominis genèrics que acaben afavorint l'anglès. Actualment s'està invertint una tendència en els preus, disminuint els estatals i pujant els genèrics.
  • S'ha generalitzat els mecanismes d'introducció de publicitat als webs. Productes com GoogleAds provoquen un creixement artificial de l'anglès ja que la contextualització lingüística no acaba de funcionar.