Tags relacionats...

blocsinterneteuropaidentificacio

El Parlament Europeu podria regular jurídicament els blocs

font: Redacció Tinet

publicat: 10-06-2008

El passat 3 de juny, la Comissió Europea va aprovar una resolució per promoure un marc regulador per als blocs. Aquesta iniciativa pretén que els titulars dels blocs s'identifiquin voluntàriament, donin a conèixer el seu nom, els seus interessos polítics o socials i la seva responsabilitat social. D'aquesta manera, identificant-ne les fonts, es voldria donar més confiança als internautes ja que la Xarxa està repleta d'informació la majoria de la qual té un origen incert i és de certesa dubtosa.

Aquesta resolució de la Comissió s'emmarca en l'Informe sobre la concentració i el pluralisme dels mitjans de comunicació a la Unió Europea. Es preveu que durant el mes de setembre d'aquest any el Parlament Europeu passi a debatre aquesta mesura que, si tirés endavant, podria significar l'aparició d'un "etiquetatge de bloc", quelcom similar a l'aparició del segell IQUA pels webs amb bones pràctiques. La mesura classificaria a les bitàcoles entre legals o identificades i d'origen incert, afavorint la desaparició de l'anonimat a la Xarxa. En tot cas, si la mesura tirés endavant, probablement s'impulsi com una recomanació als Estats i no pas com una directiva (d'obligat compliment).