Tortosa aprova la cessió gratuïta dels terrenys per a la construcció del nou campus de l'Ebre

font: ACN

publicat: 25-07-2008

El Ple de l'Ajuntament de Tortosa ha aprovat la cessió gratuïta a la Universitat Rovira i Virgili dels 3.216 metres quadrats dels terrenys per a la construcció del nou campus de l'Ebre de la URV. Després de la votació dels grups polítics, que ha comptat amb la presència del director de la URV-Campus de l'Ebre, Azael Fabregat, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha dit que havent assolit aquest acord, en els propers dies es formalitzarà davant de fedatari públic i la Universitat ja podrà disposar dels terrenys per iniciar les obres.

En la mateixa sessió plenària s'ha aprovat adjudicar un contracte, amb l'entitat Banco de Crédito Local de España, S. A., un préstec a llarg termini per import de 2,3 milions d'euros. Aquest préstec està vinculat amb el Pla de Sanejament aprovat recentment pel Ple, que estarà tutelat pel Departament d'Economia i Finances de la Generalitat, amb l'objectiu de sanejar l'Ajuntament de Tortosa en un horitzó de quatre anys.

L'Ajuntament ha celebrat un segon Ple que ha permès aprovar els preus públics de la Festa del Renaixement i l'addició d'un nou apartat de caràcter tècnic al text de l'acord de l'expedient de cessió gratuïta a favor del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya d'uns terrenys per a la construcció de la nova Comissaria dels Mossos d'Esquadra a Tortosa.