Els nens que utilitzen les TIC a les classes de matemàtiques treuen millors notes

font: La Malla

publicat: 18-09-2008

El Parc d'Innovació La Salle, Toshiba España i el Parvulari de La Salle Bonanova han fet el primer estudi europeu sobre l'impacte de les tecnologies en l'educació i l'aprenentatge en nens de 3 anys. En el projecte anomenat MÀTIC hi han participat 52 alumnes i estava centrat en l'aprenentatge de les matemàtiques. Un dels resultats principals de l'informe destaca que el 84 % dels alumnes que han utilitzat Tablet PC en el seu aprenentatge de les matemàtiques van acabar l'avaluació del trimestre amb una puntuació de notable alt.

Els escolars han utilitzat tabletpc per fer exercicis L'estudi, dut a terme durant 3 mesos, s'ha fet al Parvulari de La Salle Bonanova. A la meitat dels alumnes que han participat a l'estudi se'ls han substituït les eines d'aprenentatge tradicionals -com llapis, llibretes, llibres de text o la pissarra- per un entorn digital amb accés wifi, Tablet PC, programari amb continguts educatius, un projector i una pissarra digital.

A més dels resultats acadèmics, els nens podien fer quatre vegades més exercicis que els infants que no utilitzaven eines digitals, i els professors dedicaven la meitat de temps a explicar i corregir.

L'equip que ha tirat endavant l'estudi, integrat per professors del parvulari i enginyers del Parc d'Innovació La Salle, ha comprovat que els nens que participaven a l'experiència MÀTIC eren més autònoms, atrevits i curiosos i perdien menys l'atenció que en una classe convencional. L'estudi també mostra que els alumnes que han utilitzat els Tablet PC han aconseguit millors capacitats intel·lectuals i motricitat, a banda d'adquirir coneixements bàsics d'informàtica.