Els preus mensuals de telefonia mòbil a l'estat espanyol quasi doblen els de la Unió Europea

font: ACN

publicat: 26-03-2009

L'oferta mensual més barata de telefonia mòbil a l'estat espanyol el 2008 eren 35,89 euros, mentre que la mitjana dels països de la Unió Europea (UE) era de 19,49 euros, segons l'informe sobre el mercat únic de telecomunicacions el 2008 de la Comissió Europea. La taxa de penetració de la telefonia mòbil va ser el 2008 del 114%, per sota de la mitjana europea, que és del 119%. Pel que fa a la banda ampla, arriba en l'actualitat al 20,2% de la població, també per sota de la UE (22,9%). La comissària de Societat de la Informació, Viviane Reding, ha assenyalat que l'estat espanyol 'encara no ha arribat a una competència' suficient com perquè beneficiï al consumidor.

Espanya té les tarifes mòbils més cares d'Europa L'informe explica que un 15% dels espanyols han comprat algun paquet de serveis de telecomunicacions, que normalment inclouen telefonia fixa i Internet de banda ampla. Assenyala també que Telefónica continua sent l'operador dominant, però que ja un 21,9% dels subscriptors de telefonia fixa tenen un proveïdor diferent.

La portabilitat (la possibilitat de canviar d'operador sense canviar de número) continua creixent a l'estat espanyol, sent un dels països que més fa servir aquest servei. En concret, el 2008 es van fer un milió de portabilitats en telefonia fixa i quatre milions en 2008. L'informe remarca el fet que això és així perquè no té cap cost per al consumidor aquest servei, ni tampoc entre les operadores. El temps mitjà per canviar de companyia sense canviar de número a l'estat és de cinc dies, inferior a la mitjana europea, on és de 7,5 dies per a número fix i 8,5 per a mòbil. S'espera que en poc temps el temps d'espera a l'estat espanyol es reduirà a 24 hores.

L'informe assenyala àrees en les que caldria millorar, com la distribució del dividend digital (part del radioespectre que quedarà lliure després del canvi d'analògic a digital). A l'estat espanyol està previst que es faci servir per a la televisió digital terrestre, sense tenir en compte altres serveis de telecomunicacions. Un altre aspecte a millorar és que els canals nacionals de televisió digital s'estan adjudicant en un segment de l'espectre que a la UE s'està analitzant dedicar a serveis de mòbil i banda ampla.

Un altre problema és que els operadors de telecomunicacions continuen trobant barreres a la inversió en noves xarxes de telecomunicacions que podrien donar més serveis als espanyols. En algunes zones de l'estat, diu l'informe, desplegar una xarxa comporta costosos tràmits administratius i hi ha obstacles per obtenir els drets de fixar els cables o instal·lar les torres. L'estat espanyol està intentant donar incentius als ajuntaments perquè facilitin el desplegament de les xarxes.

L'estudi de la Comissió també fa palès que cada vegada hi ha més queixes entre els consumidors pels serveis de telecomunicacions, més que a altres sectors econòmics. Així, s'explica que la coordinació entre els diferents organismes que porten les queixes dels consumidors en telecomunicacions podria millorar-se. Les queixes per les factures representen el 35,7% del total, i les referides a instal·lació de connexió de línia fixa, un 14,7%. Altres àrees on hi ha queixes són en transparència, serveis de cancel·lació i problemes per donar-se d'alta.