Creix l'ús d'Internet i el temps de navegació dels internautes a la demarcació

font: Redacció Tinet

publicat: 01-04-2009

L'Observatori Internet-OASI 2009, l'enquesta anual de l'Organisme Autònom per a la Societat de la Informació, OASI, de la Diputació de Tarragona, constata un augment de l'ús d'Internet i de la disponibilitat d'ordinadors a les llars. El president d'OASI i el seu director, Alejandro Fernández, i Enric Brull, respectivament, han presentat aquest matí al Palau de la Diputació les principals conclusions d'aquest estudi, elaborat pel Gabinet CERES sobre la penetració i ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a les comarques tarragonines.

D'esquerra a dreta, Alejandro Fernàndez i Enric Brull Segons l’enquesta, tant els ordinadors com la connexió a Internet, que són els equipaments que més influeixen en la incorporació a la Societat de la Informació, augmenten la seva presència a les llars tarragonines. Un 74% (5 punts més que al 2008, quan era del 69%) disposen d’ordinador, un 68% (al 2008 era el 61%) té connexió a Internet, i el 66% dels ciutadans l’utilitza habitualment. Això representa un augment de 7 punts respecte l’anterior consulta.

Gairebé vuit de cada deu llars connectades a Internet ja ho fan mitjançant ADSL. Això representa el 53% de les llars de la demarcació i significa un increment de 4 punts respecte l’enquesta de 2008. El president d’OASI, Alejandro Fernández, ha fet una valoració molt positiva del progressiu increment en l’ús d’Internet a les comarques tarragonines i ha afegit que ara cal saber interpretar i actuar d’acord amb aquestes dades. Segons Alejandro Fernández, “les Administracions Públiques han d’estar a l’alçada dels ciutadans i oferir, cada cop, més serveis a través d’Internet. Ara, ja no hi ha excusa per a no fer-ho, perquè els ciutadans ens estan dient que han incorporat majoritàriament aquesta eina a les seves vides”.

Més ciutadans connectats a Internet, i durant més temps
L’ús d’Internet creix, per tant, a la demarcació, on el 66% dels consultats declaren que l’utilitzen de manera habitual. Les dades s'han donat a conèixer als mitjans aquests dimecresEs tracta d’un augment de 7 punts en relació a l’enquesta de 2008, quan l’ús arribava al 59%. Una alta dada destacada  fa referència a la progressiva incorporació d’usuaris de la franja d’edat més elevada: de 55 a 69 anys on, durant l’últim any, l’ús d’Internet ha augmentat un 50%. El director d’OASI, Enric Brull, ha volgut posar èmfasi en la importància d’aquesta xifra que ve a corregir la tendència tradicional a què les persones grans es quedin al marge de les noves tecnologies. Brull també ha assenyalat que l’enquesta de 2009 confirma que “les comarques de Tarragona continuen sent capdavanteres en l’ús d’Internet a tot l’Estat,  i que la cultura d’ús d’Internet gràcies a TINET hi té a veure amb aquest tradicional bon posicionament”.

Pel que fa als hàbits dels internautes, ¾ parts dels usuaris d’Internet s’hi connecten cada dia, xifra que representa el 50% del global de la població. Pel que fa al temps de connexió, el 52% dels internautes naveguen més de 4 hores setmanals. Alhora, s’observa un augment d’usuaris que es connecten més de 10 hores: el 14% dels internautes al 2008, i el 18% al 2009. 

  Entre els usuaris d’Internet, gairebé tots s’hi connecten des de casa, però el 37% també ho fa des del treball. Destaca l’augment, durant el darrer any,  d’internautes que es connecten a casa: del 52% al 60%.

Sis de cada deu usuaris utilitzen Internet des de fa més de 5 anys
Els dos serveis utilitzats majoritàriament pels usuaris d’Internet consultats són la navegació per buscar informació i el correu electrònic, En tercer i quart lloc trobem la missatgeria instantània i l’oci. Cal destacar que el 45% dels enquestats ha realitzat alguna vegada compres online, en termes globals representen el 30% dels residents a les comarques tarragonines.

El servei de correu electrònic de TINET manté la seva presència entre els internautes. Novament trobem una valoració positiva dels serveis que ofereix TINET, destacant entre els millor valorats el telèfon gratuït, l’atenció i tracte general, el correu electrònic i la pàgina web. 

Més mòbils per llar i increment molt destacat de la presència de la TDT

La presència del telèfon mòbil a les llars continua incrementat-se i, en l’actualitat, el 91% compta, com a mínim, amb un aparell. Destaca la dada que indica que al 38% de les llars hi ha més de cinc telèfons mòbils. La mitjana a la població global és de 2,2 mòbils per llar. Pel que fa a un altre equipament, la TDT, l’augment de la seva presència resulta espectacular en l’últim any, passant-se del 52%, l’any 2008, a l’actual 72%, xifra que representa un augment de 20 punts.