L'ACA neteja diversos cursos fluvials afectats per l'incendi d'Horta de Sant Joan

font: DTG Terres de l'Ebre / Generalitat

publicat: 27-08-2009

L'Agència Catalana de l'Aigua ha començat aquesta setmana els treballs per retirar la vegetació cremada en diversos cursos fluvials afectats per l'incendi d'Horta de Sant Joan (Terra Alta). Les actuacions previstes, que tindran una durada aproximada de tres mesos, es desenvoluparan al riu Canaletes i als barrancs de Covars, Closset i Vinya, amb el propòsit de minimitzar el risc en cas de riuades i garantir el correcte comportament hidrològic d'aquests cursos fluvials.

Zona afectada per l'incendi d'Horta de Sant Joan Es preveuen invertir inicialment uns 80.000 euros, tot i que aquesta xifra es pot incrementar, ja que alguns dels punts afectats es troben en zones de difícil accés i fins el moment no es podran determinar quines accions cal desenvolupar.
 
Abans de començar els treballs, els tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua han comprovat sobre el terreny les actuacions que cal desenvolupar. En aquest sentit, s’han marcat els arbres que poden rebrotar -evitant així la seva tal·la- i es comprovarà durant la propera primavera quin és el seu estat.
 
Paral·lelament, i en el marc de la línia de subvencions de restauració d’espais fluvials que l'Agència Catalana de l'Aigua té oberta actualment (Resolució MAH/2169/2009, de 26 de juny), s'està treballant de manera conjunta amb l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan per tal de definir quines actuacions de restauració complementàries es podrien acollir a la convocatòria esmentada.