Nou repte per la Comissió Europea, la digitalització dels llibres a Europa

font: Redacció Tinet

publicat: 21-10-2009

La Comissió Europea ha adoptat aquesta setmana una Comunicació sobre els drets d'autor en l'economia del coneixement l'objectiu de la qual és afrontar els grans reptes culturals i jurídics que planteja la digitalització i difusió massives de llibres, i en particular de les col.leccions de les biblioteques europees. Aquesta Comunicació ha estat preparada conjuntament pels comissaris Charlie McCreevy i Viviane Reding.

 Les biblioteques digitals, com ara Europeana, proporcionaran a investigadors i consumidors de tot Europa noves vies d'accés al coneixement. No obstant, aquest fet fa plantejar a la UE què fer amb les obres òrfenes, la situació incerta en relació amb els drets d'autor impedeix sovint la seva digitalització. Una altra de les pedres angulars de la Comunicació és la millora de la distribució i disponibilitat de les obres per a les persones amb discapacitat, en particular amb deficiències visuals.

Amb motiu d'aquesta adopció, els comissaris McCreevy i Reding han subratllat que el debat sobre l'Acord de Google Books als Estats Units ha tornat ha posar de relleu que Europa no pot permetre quedar endarrerida a la frontera digital.

La Comunicació exposa les mesures que té intenció d'adoptar la Comissió: preservació i difusió digitals de materials culturals i acadèmics i de les obres òrfenes, així com accés al coneixement de les persones amb discapacitat. Els reptes que exposa la Comissió deriven de la consulta pública de l'any passat sobre un Llibre Verd, del Grup d'Alt Nivell sobre Biblioteques Digitals de la Comissió i de l'experiència adquirida amb la biblioteca digital europea Europeana.

Les audiències informatives celebrades recentment per la Comissió sobre l'Acord de Google Books van subratllar la situació anòmala que es produiria en cas d'aprovar l'esmentat Acord, és a dir, que l'enorme quantitat d'obres europees que es troben a les biblioteques nord-americanes i han estat digitalitzades per Google només estarien a l'abast dels consumidors i investigadors en Estats Units, però no en la pròpia Europa. Garantir que els europeus tinguin accés al seu propi patrimoni cultural, percebent els autors europeus una justa remuneració, constitueix, per tant, una preocupació immediata i exigirà respostes europees, segons han subratllat recentment els comissaris Reding i McCreevy.

Preservació i difusió digitals
La Comissió emprendrà ara un diàleg amb les parts interessades per trobar solucions viables que propiciïn un comerç de drets simple i rendible referit a la digitalització massiva i la difusió en línia de les col.leccions de les biblioteques que estan encara protegides per drets d'autor. Això afecta tant a les obres exhaurides com a les obres òrfenes, és a dir, aquelles en què els propietaris no es poden identificar o localitzar.

Les obres òrfenes
La digitalització i difusió de les obres òrfenes planteja un particular repte cultural i econòmic: l'absència d'un titular conegut dels drets impedeix als usuaris obtenir l'autorització necessària, de manera que, per exemple, no poden digitalitzar un llibre. Les obres òrfenes representen una part considerable de les col.leccions de les institucions culturals d'Europa (p. ex., la Biblioteca Britànica calcula que el 40% de les seves col·leccions sotmeses a drets d'autor són orfes). La Comissió examinarà més detalladament aquest fenomen a través d'una avaluació d'impacte. La idea és trobar una solució d'abast comunitari que faciliti la digitalització i difusió de les obres òrfenes i l'establiment de normes de «diligència deguda» comunes per reconèixer la situació d'orfandat a tota la UE. Ja s'han aconseguit alguns avenços al respecte en el projecte ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works), que reuneix a biblioteques nacionals, societats de gestió col·lectiva i editors i està cofinançat per la Comissió Europea dins del programa eContent plus (2,5 milions d'euros). L'objectiu d'aquest projecte (iniciat el novembre de 2008) és identificar els titulars de drets i aclarir la situació al respecte d'una obra, i en particular si està esgotada o és òrfena.

Accés per a les persones amb discapacitat
Les persones amb discapacitat troben obstacles per accedir a la informació. En particular, les persones amb deficiències visuals pateixen l'anomenada «fam de lectura» -només el 5% de les publicacions europees estan disponibles en formats accessibles, situació encara empitjorada per les restriccions a la distribució transfronterera, fins i tot entre països que comparteixen la mateixa llengua-. Un fòrum de parts interessades en les necessitats de les persones amb discapacitat, en particular persones amb deficiències visuals, examinarà les possibles respostes polítiques, inclosa la manera de fomentar l'intercanvi sense traves d'obres en formats accessibles a la UE.