La Generalitat promourà plans d'ocupació destinats a la digitalització dels arxius de Catalunya

font: Redacció Tinet

publicat: 17-02-2010

La consellera de Treball, Mar Serna, i el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, han signat aquest dimecres a Barcelona un conveni marc de col.laboració per ocupar unes 1.300 persones en situació d'atur en la digitalització d'arxius públics o d'interès públic de Catalunya durant aquest any 2010. Aquest conveni marc permetrà que, mitjançant els Plans Locals d'Ocupació que impulsa la Generalitat com a una de les 30 mesures addicionals contra la crisi, els municipis i altres entitats locals puguin comptar amb persones en atur per digitalitzar part dels seus arxius. Les tasques vinculades a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) -com és el cas de la digitalització d'arxius- figuren entre les feines que es poden desenvolupar en el marc dels Plans Locals d'Ocupació.

 Després de signar el conveni marc la consellera Serna ha destacat que en moments de crisi podem treballar per al futur “en la digitalització dels arxius” de Catalunya, i al mateix temps “donar ocupació a persones en situació d’atur, que poden tenir una experiència laboral durant 6 mesos, i a la vegada una formació” en una activitat “claríssimament de futur”.
 
Per la seva banda, el conseller Tresserras ha precisat que el conveni permet formar persones en un àmbit, el de la digitalització, “que pensem que no pararà de créixer durant els propers 30, 40 i potser 50 anys”, i també ens permetrà “accelerar les feines de digitalització dels arxius” que ja s’estan duent a terme.
 
Els projectes de digitalització documental els portaran a terme entitats locals i supramunicipals, amb una doble finalitat: per una banda, contribuir al foment de l’ocupació en un sector amb potencial com el de les noves tecnologies, així com millorar l’ocupabilitat, competència i qualificació de les persones en situació d’atur; d’altra banda, preservar i difondre el patrimoni documental català en suport digital i impulsar l’administració electrònica.
 
En concret, els projectes consistiran en la digitalització de dues grans classes de documents, els que formin part d’expedients híbrids –on part dels documents estan en suport electrònic i part en paper-, i també digitalitzar documents històrics dipositats en els arxius que s’integrin en aquesta iniciativa.
 
Els treballs que duran a terme les persones contractades seran els de preparació de la documentació a digitalitzar, la mateixa digitalització i la seva preparació per trametre-la a un repositori digital segur.
 
El nombre de persones contractades, que anirà al voltant de les 1.300, es concretarà en funció de quants arxius s’adhereixin a aquest programa i del volum de feina que comporti el seu projecte específic de digitalització.
 
Per fer aquesta tasca es requerirà la contractació de tres perfils professionals concrets: els de coordinador/a dels projectes comarcals, els de tècnic o tècnica de digitalització i el d’auxiliar de digitalització.
 
El procés de selecció el durà a terme el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) entre persones en situació d’atur i que hagin esgotat la seva prestació d’atur o estiguin a punt de fer-ho. La contractació serà per a un període de 6 mesos, treballant a temps parcial. El SOC serà també qui assumeixi el cost econòmic de les contractacions.
 
En el procés de contractació es prioritzaran aquelles persones en atur que hagin participat en accions formatives relacionades amb el sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), perquè d’aquesta manera podran sumar una experiència laboral en aquest àmbit a la formació rebuda. També es donarà preferència a les persones de fins a 30 anys i amb un nivell formatiu mitjà, per anar adequant el seu perfil a les demandes d’un sector de futur com el de les TIC, i es garantirà la presència equilibrada d’homes i dones en els projectes.
 
Cultura formarà els participants i coordinarà l’execució dels projectes
El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació s’encarregarà de la coordinació tècnica dels plans d’ocupació, de la formació dels treballadors i treballadores participants, així com de facilitar els recursos materials i tecnològics necessaris, i oferir el suport tècnic que calgui.  En el marc d’aquests plans d’ocupació la formació serà obligatòria.
 
També farà difusió entre les entitats municipals i supramunicipals que puguin estar interessades en el desenvolupament de projectes de digitaltzació dels seus arxius.

Els arxius als quals s’adreça aquest projecte són l’Arxiu Nacional de Catalunya, els Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya, els arxius centrals dels Departaments de la Generalitat, a més dels arxius municipals i els de fundacions públiques o considerades d’interès públic.