Tags relacionats...

vallseconomia

La recuperació dels arcs de Ca Magrané de Valls s'aprova per un import de 238.000 euros

font: ACN

publicat: 27-04-2007

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Valls ha aprovat definitivament el projecte de recuperació de l'espai dels arcs de Ca Magrané. El projecte, amb un pressupost de 238.650 euros, està dividit en dues actuacions, que són la restauració dels quatre arcs gòtics, amb un període d'execució de dos mesos, i la pavimentació de tot l'àmbit, amb un període d'execució de quatre mesos. Cada actuació té el seu plec de clàusules i s'adjudicaran a empreses diferents.

Segons l'alcaldessa de Valls, Dolors Batalla, tots els moviments de terra es faran sota un control arqueològic. Es calcula que les obres no s'iniciaran fins passades les eleccions. El projecte suposarà la recuperació dels arcs i permetrà crear un espai obert als ciutadans en una de les àrees més singulars del barri antic de Valls, a pocs metres de l'església arxiprestal de Sant Joan, la plaça del Blat i el call jueu.

L'arranjament de l'àmbit preveu la supressió de les voreres, la col·locació de pedra natural, i mobiliari urbà. Respecte la zona concreta on es troben els arcs, es contempla la construcció de murs sobre el cercle perimetral de cada un dels arcs, tant per garantir la seva conservació com per recuperar la imatge que els arcs tenien a l'interior de l'edifici originari.

També s'instal·larà il·luminació als arcs. L'objectiu és reconvertir aquest espai força malmès i deteriorat pel pas del temps i la humitat, en un espai públic trepitjable, on s'hi pugui passejar i desenvolupar activitats a l'aire lliure.

La història dels arcs

Els arcs de Ca Magrané es van construir a mitjan segle XIII i, d'acord amb estudis històrics, formaven part de l'antic celler medieval del Paborde, edificació que va ser concebuda i utilitzada com a espai d'emmagatzematge de productes agrícoles i que formaria part del conjunt d'immobles que tancava la Vila Closa medieval per la banda sud.

Els quatre arcs apuntats, construïts a base de dovelles de pedra calcària ben escairades, tenen aproximadament les mateixes dimensions. En la base visible des del nivell de carrer, tenen una amplada de 7 metres i una alçada, en el seu punt més alt, de 5,3 metres.