Tags relacionats...

novestecnologies

Augmenta la connectivitat mitjançant dispositius mòbils a les Comarques de Tarragona

font: Redacció Tinet

publicat: 12-07-2012

Un notable augment de la connexió a Internet a través del  telèfon mòbil, una creixent participació dels ciutadans en les Xarxes Socials, així com un increment destacat  de la presència de dispositius com tauletes tàctils i lectors de llibres electrònics. Aquestes són algunes de les tendències en la implantació i ús de les Tecnologies de la Informació  la Comunicació  a les comarques de Tarragona, segons el darrer Observatori d’Internet de la Diputació de Tarragona corresponent a aquest 2012. L'enquesta posa de manifest que un de cada tres usuaris de telèfon mòbil té un smartphone, i que més de la meitat de la població, concretament el 52%, ja fa ús de les Xarxes Socials.
 

Pere Granados i Enric Brull durant la presentació de l'Observatori L'enquesta, corresponent a aquest 2012 constata que es manté el percentatge de llars amb accés a Internet (un 80%) i que el 77% de la població l’utilitza habitualment. També es manté el nombre d’internautes respecte l’any anterior i gairebé en totes les franges d’edat, però augmenta la intensitat d’ús en els usuaris més freqüents. Aquells que es connecten diàriament, o almenys un cop per setmana, representen el 74% de la població, dos punts més que en l’estudi anterior.
 
On hi ha variacions més significatives és en la tinença de dispositius i connectivitat. Tot i que es manté una mitjana de 2,4 telèfons mòbils per llar i la seva presència al 94% de les llars, destaca l’increment de ciutadans d’aquestes comarques que tenen contractat el servei d’Internet al mòbil, que ha passat en un any del 18% al 48%. L’increment es veu reflectit, també, en la presència de ‘smartphones’, que passen de ser el 18% del total dels mòbils que hi havia l’any 2011, al 32% aquest any.
 
Els equipaments que més incrementen la seva penetració a les llars tarragonines són les tauletes tàctils (el 6% al 2011, davant el 14% al 2012) i els lectors de llibres digitals (4% al 2011 i 9% al 2012). Amb tot, continuen sent dispositius que només té i utilitza una minoria de la població. D’altra banda, es confirma la tendència que fa que s’imposi l’ordinador portàtil davant dels de sobretaula. Els primers representen ja el 56% del total.

 
Major presencia a les Xarxes Socials
En l’actualitat, gairebé 7 de cada 10 internautes de les comarques tarragonines té creat un perfil a una o més xarxa social. Facebook és la més utilitzada i la triada pel 97% dels usuaris d’aquest tipus de Xarxes. En l’actualitat, un 52% dels tarragonins en fan ús, xifra que representa un augment de 8 punts respecte l’estudi de 2011. A més, el 63% hi entra a diari.
 
Les funcions bàsiques d’Internet continuen sent buscar informació o navegar i consultar el correu electrònic. En tercer i quart lloc trobem l’oci i les Xarxes Socials. Destaca l’augment de persones que utilitzen Internet per a comprar i, segons l’estudi, aquest 2012 ho ha fet -almenys una vegada- un 46% de la població, sis punts més que l’any anterior.
 
El perfil de la població que menys utilitza les Tecnologies de la Informació i la Comunicació correspon a residents de municipis de menys de 2.000 habitants, dones, persones de més de 55 anys, aquelles que no tenen estudis o amb estudis primaris, persones que es dediquen a les tasques de la llar i jubilats, i -per comarques- residents a la Terra Alta.
 
 
Coneixement de TINET
Prop de la meitat dels internautes de les nostres comarques (43%) coneix TINET. Això representa un augment de 6 punts respecte l’enquesta anterior. El coneixement varia segons la ubicació geogràfica, i és superior a la zona del Camp de Tarragona, sobretot Tarragonès i Baix Camp, als municipis grans (més de 50.000 habitants) i entre usuaris de 25 a 54 anys amb estudis superiors. La valoració mitjana dels usuaris manté o supera lleugerament el nivell de satisfacció d’enquestes anteriors.
 
L’Observatori sobre la implantació i l’ús de les TIC de la Diputació de Tarragona corresponent a l’any 2012 ha estat elaborat per Gabinet Ceres S.L. sobre una mostra de 1008 individus de 15 o més anys, residents a les comarques de Tarragona. El treball de camp va fer-se entre els dies 16 i 23 de maig de 2012.

Observatori 2012