laselvadelcamp

Cerca pel tag 'laselvadelcamp'

Cartes de soldats de Constantí i la Selva del Camp des del front de guerra (1936-1938)

Publicat: 17-10-2011 "Tot i la crida que férem a Constantí per a recuperar correspondència de soldats republicans conservada en mans particulars a Constantí no hem reexit en l’objectiu i ens ha calgut recórrer a l’Arxiu Municipal de Constantí, sortosament en les entrades hem localitzat diverses cartes que publiquem per al seu coneixement; a diferència de les anteriors de Llorenç Gibert, són redactades per voluntaris (milicians) en els primers mesos del conflicte (agost-setembre 1936), però també n’hi ha alguna del 1938.
A fi d’efectuar comparacions amb altres pobles dels voltants, també hi hem afegit algunes lletres de soldats de la Selva del Camp conservades en el seu vast i riquíssim Arxiu Municipal (octubre-novembre 1938)."
Article publicat a la revista Estudis de Constantí (Constantí) núm. 27 (2011) ps. 141-166.

Santa Maria de Paretdelgada

Publicat: 22-03-2011 Situat a escassos quatre quilòmetres de de La Selva del Camp en direcció a Vilallonga, el Santuari de Paretdelgada està enclavat en una zona on es troben la Creu Blanca del 1604 i la capella de Sant Nicolau, refeta el 1939. El Santuari de Paretdelgada es va construir damunt restes romanes i sarraïnes.

Església de Sant Andreu de La Selva del Camp

Publicat: 25-01-2011 L’església de Sant Andreu, situada a la Selva del Camp, és un monument exemplar de l’arquitectura renaixentista catalana. El 1579 l'arquebisbe ordenà la construcció de l'església en el terreny del castell, enderrocant part d'aquest. El projecte, atribuït a Jaume Amigó i Pere Blai, compta amb tres naus de cinc trams amb pilastres d'ordre toscà. La nau central és més alta que les laterals i damunt hi ha triforis. La coberta és de volta de canó i tot el conjunt té una gran harmonia i sobrietat.

Hort d'Iglésies

Publicat: 24-01-2011 El mas d’Iglésies de la Selva del Camp el va fer construir Josep Iglésias Ramon, suposadament entre 1802 i 1805. Existeix un altre mas de característiques semblants a Reus que es coneix com a Mas Iglésias o Vil·la Biosca, a causa de la procedència que la família Iglesas té a Biosca (la Segarra). La família Iglesias havia fet fortuna amb el comerç d’aiguardent a Amèrica, i a Reus tenien residència al carrer de Jesús, al costat de la casa Navàs.

Pàgina web de Selva del Camp, La

Publicat: 24-11-2008

La Selva del Camp

Publicat: 24-11-2008 La Selva del Camp

<< Pàgina anterior |