equacio_de_possenti

Cerca pel tag 'equacio_de_possenti'

El progrés en la prevenció de riscos mediambientals

Publicat: 08-04-2013 El progrés en la prevenció de riscos mediambientals. Estudi del risc d’inundació en dos punts del riu Francolí al seu pas per Tarragona

Estudi del risc que generen les avingudes ocasionals produïdes pels forts aiguats al seu pas per una ciutat. Les inundacions són la principal causa de risc mediambiental a Catalunya i pot ser útil presentar un mètode de previsió de riscos d’inundacions basat en l’estudi de dades històriques sobre: precipitacions, període de retorn de les avingudes i de les inundacions, i en mètodes matemàtics com “l’equació de flux” i  “l’equació de Possenti”.

Per a realitzar aquest estudi s’ha escollit el riu Francolí al seu pas per la ciutat de Tarragona. El treball posa de manifest que en obres com el pont de la línia de ferrocarril Barcelona – Madrid reconstruït l’any 1939, època sense cap gestió mediambiental ni planificació urbanística, presenten un elevat índex de risc d’inundació. Mentre que obres com el projecte de l’any 2000 de la zona limitada entre els dos murs de contenció realitzat seguint la nova gestió mediambiental i planificació urbanística no presenten cap risc d’inundació.