estudis

Cerca pel tag 'estudis'

Estudis i informes

Publicat: 18-06-2007 La Societat de la Informació i la penetració entre la ciutadania de les noves tecnologies de la informació i la comunicació són objecte d'anàlisi, estudi i reflexió per part de professionals, empreses, i institucions. Els seus treballs permeten fer una diagnosi àmplia sobre aquesta nova realitat tecnològica de la nostra societat.