historia

Cerca pel tag 'historia'

L'ermita de Paret Delgada de la Selva del Camp: incendi de l'any 1765

Publicat: 11-06-2014 Des de la fundació del Santuari, a finals del segle XII, fins a les primeries del segle XVI, els selvatans veneraren la Mare de Déu de les Neus. Tanmateix, de les darreries del segle XVI fins als nostres dies, s’hi venera la imatge de la Verge de la Pietat, actual patrona de l’ermita.

En el transcurs del temps, però, d’imatges de la Pietat, a Paret Delgada, se n’han succeït tres.


[...]

El testament de l'apotecari F. Pallarès i la seva sepultura al convent de St. Francesc de...

Publicat: 22-05-2014 El testament de l'apotecari Francesc Pallarès i la seva sepultura al convent de Sant Francesc de Montblanc (1649)

"El fons de la parròquia de Santa Maria de Montblanc conserva un extensa col·lecció de testaments i codicils compresos entre els segles XVI i XIX.  Fa unes dècades sota  la direcció de Francesc Bonastre, s’inicià la catalogació dels mateixos mitjançant una fitxa mecanografiada en cartolina, però no ha estat fins fa pocs mesos que hem aconseguit fer-ne un inventari complet, arribant a ordenar i descriure, més de nou-cents documents. També hem creat una base de dades i un índex informatitzat que permet consultar-lo còmodament per a recerques històriques i genealògiques. L’estat de conservació dels documents, és en general bo. Una petita part presenta marques del fabricant, també alguns són incomplets o deteriorats pels rosegadors o el foc. Com a curiositat comentar que una part dels testaments  restaven encara tancats i segellats, per la qual cosa ha estat necessària una manipulació delicada per a minimitzar danys en la seva obertura dificultada pels engomats que s’utilitzaven a l’època.

El testament que ens ocupa va ser redactat a Montblanc el 13 d’octubre de 1649, presenta l’estructura formal d’aquesta tipologia documental, amb l’elecció d’uns marmessors que garantien el compliment de les darreres voluntats del testador i una relació de deixes testamentàries. L’apotecari montblanquí Francesc Pallarès demana sepultura al convent de Sant Francesc de Montblanc, en el vas funerari de la seva família i demana ser enterrat sota una llosa esculpida, al centre una mà sostenint tres espigues de blat  amb un escut en senyal d’armes, a més de posar-hi la data exacta de la seva defunció. Aquesta petició no era gaire habitual i per això la destaquem. Entre altres deixes trobem misses als altars de Sant Bru i Sant Crist del monestir d’Escaladei (El Priorat), també —sis dobbles que tinc ab un bolsonet i una tassa de plata i unes anelletes—. Fa hereu universal al seu fill Josep Pallarès i usufructuària a la seva esposa Teresa. El vicari Bernat Peiró de Montblanc, fa les funcions de notari i custòdia el testament fins el moment de la seva obertura, disset dies després."

[...]

Correspondència entre Josep M. Poblet i Guarro i Anton Andreu Abelló (1967)

Publicat: 22-05-2014 "Els epistolaris són una bona eina de coneixement biogràfic, esdeveniments i mentalitat d’una època, atenent la gran quantitat de personatges il·lustres que té Montblanc la publicació de cartes és molt útil i aporta moltes notícies, en aquesta ocasió presentem quatre missives de l’any 1967 entre dos montblanquins: l’escriptor i polític Josep M. Poblet (1897-1980) i el també polític Anton Andreu Abelló (1905-1982)."

[...]

La família Piles a la Selva del Camp: 300 anys d'història

Publicat: 22-05-2014 "El cognom Piles fou present a la vila de la Selva del segle XVII (1630-1640) fins al XX (1934), Jaume Piles era un fuster i torner que visqué a l’Espluga Calba amb la seva muller Àngela a inicis del segle XVII." [...]

L'actuació dels pintors Hortoneda de Montblanc a les Garrigues (segle XVII)

Publicat: 20-03-2014 L'existència de la família Hortoneda de Montblanc és prou coneguda, a cavall dels segles XVI i XVII, com també ho és el seu ofici de pintors d'obra religiosa.

La Conca i les Garrigues durant la Guerra de Successió a través de l'Hospital de Reus 1705-1714

Publicat: 20-03-2014 La Conca de Barberà i les Garrigues durant la Guerra de Successió a través de l'Hospital de pobres de Reus (1705-1714)

A l'època moderna l’assistència pública era un recurs de supervivència pels pobres, així ingressaven als hospitals tant per malaltia com simplement per aconseguir aliments o un llit per dormir, un cop empenyorats els béns, sols restava la mendicitat i l’estratègia dels desvalguts era la mobilitat geogràfica, durant les guerres molts abandonaven els pobles i vagaven pel territori.

[...]

Minyones i altres domèstics a Valls. Primera meitat del segle XIX

Publicat: 05-03-2014 Estudi de les persones que treballaven en el servei  domèstic a Valls segons el padró municipal d’habitants de 1844, en especial les minyones i criats. La majoria eren  joves i solteres, procedents sobretot de l’Alt Camp i la  Conca de Barberà, a canvi del seu treball rebien habitació,  manutenció i un petit salari, per part de les famílies que  les contractaven, les quals formaven part de les classes  benestants locals (hisendats i professionals).

Museu d'Art i Història

Publicat: 03-03-2014

I de sobte, s'esvaí la son. Atemptat a Enpetrol el 12 de juny del 1987

Publicat: 10-02-2014 I de sobte, s'esvaí la son endinsa el lector a la Tarragona del juny de 1987, posant-lo en la pell de les persones que van viure l'atemptat d'Enpetrol la mitjanit del 12.

Un treball que es centra en el context històric del moment i que, a partir d'un recull de premsa i d'un seguit d'entrevistes, relata els fets més trascendents d'aquella caòtica nit, combinats amb experiències personals però no menys importants.

En definitva, ajudarà a entendre una mica més la ciutat on vivim i el perquè de la seva estructura. El lector podrà reflexionar sobre la nostra societat actual i saber que, potser es van cometre errades, però que dels errors se n'ha d’aprendre.

Nou anys de Tarraco Viva

Publicat: 27-01-2014 En aquest treball podreu conèixer l'origen i l'evolució de Tarraco Viva, unes jornades de divulgació històrica romana que es duen a terme cada any a la ciutat de Tarragona. Aquestes jornades tenen l'objectiu de donar a conèixer a la població com vivien els romans d'una manera fidedigna.

Pàgina següent >>