oci

Cerca pel tag 'oci'

El català, llengua d'oci en els joves

Publicat: 12-04-2012 L’objectiu del treball és saber quina és la llengua d’ús dels joves en el seu temps d’oci. El treball s’inicia amb les definicions dels conceptes introductoris de la matèria del treball (catalanofonia, llengua d’identificació, oci, etc.). S’elabora una enquesta, realitzada a partir del qüestionari RESOL (qüestionari de resocialització i pràctiques culturals) amb tots els alumnes de segon de Batxillerat de l’Institut Martí i Franquès, com a unitat d’anàlisi. Es delimita el perfil dels informants. Es fa el buidatge de les dades, l’elaboració de la informació amb eines informàtiques, l’extracció de conclusions i comparació amb l’estadística dels usos lingüístics a Catalunya. Finalment, compta amb les opinions dels experts. Ha aconseguit obtenir una informació molt fiable sobre quina és la llengua d’ús dels joves en l’oci, una qüestió concreta poc abordada pels sociolingüistes.

Especial Viatges i Escapades

Publicat: 26-07-2010 Especial Viatges i Escapades 2010

Cultura i Oci

Publicat: 23-06-2009 Cultura, oci i espectacles. Agenda cultural.

Restauració i càtering

Publicat: 10-02-2009

Turisme i oci

Publicat: 10-02-2009

Productes recreatius i esportius

Publicat: 10-02-2009

Operadors turístics

Publicat: 10-02-2009

ExploraTgn.cat

Publicat: 29-01-2009 Selecció setmanal d'activitats d'oci i turisme familiar per fer amb nens de 0 a 12 anys al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.