parlar

Cerca pel tag 'parlar'

Els animals al parlar de Pratdip

Publicat: 28-11-2012 Estudi del dialecte parlat a Pratdip, al Baix Camp. A través d’una sèrie d’entrevistes, es realitza una anàlisi de les característiques fonètiques, sintàctiques, semàntiques i lèxiques d’aquest parlar tan peculiar, ja que barreja tipologies dels dialectes oriental i occidental, així com tipologies pròpies, degudes a la seva situació fronterera.