pedra_seca

Cerca pel tag 'pedra_seca'

Llegat de pedra amb regust de vi

Publicat: 30-09-2009

Estudi sobre la relació entre el desenvolupament i l'evolució del conreu de la vinya a la segona meitat del XIX al terme de Montblanc (Conca de Barberà) i la proliferació d'estructures (sobretot barraques) en pedra seca.
Descripció i estudi de la feina de la vinya, la vida rual, l'estructura familiar a pagès a la segona meitat del XIX.
IPEC 2002-2003