santatecla

Cerca pel tag 'santatecla'

Ball de Pastorets de Tarragona

Publicat: 18-09-2013 Aquest treball aglutina tota la informació coneguda sobre el Ball de pastorets del seguici de Santa Tecla. El treball en si està dividit en dos grans blocs, un que fa un estudi històric del ball des dels seus inicis al segle XVII, la desaparició i la posterior recuperació, i un segon bloc que se centra principalment en el ball que actualment podem veure pels carrers tarragonins i descriu detalladament tots els seus elements característics com poden ser la coreografia, la música, els parlaments, o la mateixa dinàmica interna del ball.

Les festes de Santa Tecla a Tarragona 1970-1980

Publicat: 18-09-2012 El treball analitza l’evolució de les festes de Santa Tecla de Tarragona al llarg de la dècada dels anys 70. La metodologia utilitzada és el buidatge del programa de les festes dels anys 1970, 1972, 1974, 1976, 1978 i 1980, així com la recerca del seguiment que es fa de les festes des dels mitjans de comunicació locals.
 
S’identifiquen els actes que al llarg de la dècada van desapareixent de la programació, els que van apareixent i els que es mantenen. Així es constata l’evolució de la Festa, des d’una organització dirigida bàsicament per l’Ajuntament amb una forta presència dels actes religiosos, cap una concepció de festes populars; tot això en consonància amb la transformació política i social d’aquells anys.

Peonada de Santa Tecla. Els seus orígens

Publicat: 12-06-2012 Cap a finals de la dècada del 1970 va posar-se de moda celebrar curses pedestres populars i festives a diferents poblacions de les comarques catalanes. La colla del gimnàs Ceron, acostumats a peonar, acudia a algunes on hi aportava una notable participació. Pensant en Tarragona, Rafel Casellas va idear també una cursa, però, on hi tingués cabuda tothom i que es pogués fer en un dia important: el dia triat va ser Santa Tecla (23 de setembre).

Santa Tecla i Tarragona, la seva història a través d'obres d'art

Publicat: 11-10-2011 En aquest treball, Natàlia Soronellas analitza la relació de Santa Tecla amb Tarragona, és a dir, estudia l'evolució el culte a la Santa a través de la seva iconografia. L'autora fa un repàs de les obres d’art on surt representada Santa Tecla i que es troben a la ciutat de Tarragona.