sxx

Cerca pel tag 'sxx'

Estudi i índex de la revista 'Pàtria'

Publicat: 16-07-2013 Aquest treball és un estudi de la revista Pàtria, una revista modernista tarragonina de principis del segle passat. Pretén mostrar de manera clara què, com i per què s'hi publicava. Conté una descripció de la revista que ofereix una visió general dels vessants estilístics i tipus de textos que s'hi poden trobar exemplificant-ne la diversitat mitjançant citacions, i un índex de tots els materials literaris de la revista.