traductor

Cerca pel tag 'traductor'

traducíndote

Publicat: 16-06-2011 Traductor on line que permet traduir documents de fins 6 MB de Microsoft Office (.doc, .xls i .ppt) i d'OpenOffice.org (Writer, Calc, Draw, Impress i Math). Les llengües disponibles són la catalana, l'aranesa, la castellana, l'anglesa i la francesa, la gallega i la portuguesa.

Google Translate en català

Publicat: 02-10-2008 Tradueix instantàniament al català webs o textos escrits en una de les més de 30 llengües disponibles i viceversa.