transicio

Cerca pel tag 'transicio'

El teatre a Tarragona durant la transició (1976-1982)

Publicat: 17-02-2012 El teatre a Tarragona durant la transició és el títol que rep el treball de recerca que us disposeu a llegir. Com el seu propi nom indica, és un estudi sobre el teatre que es feia a la ciutat de Tarragona en el període que entenem com la transició cap a la democràcia (1976 -1982); mitjançant dades com ara els espais que s’utilitzaven, les companyies que venien, el cicles teatrals que es feien a Tarragona, la llengua amb què es representava, etcètera. El treball neix amb la intenció d’agrupar tota la informació que hi ha d’aquella època, i pot ser una bona eina per a qualsevol altre estudi que requereixi aquestes dades de manera ordenada.