Majordom-WEB avançat

En aquesta pàgina pots utilitzar les opcions avançades del majordom de TINET.
El metode a seguir es el següent:
1- Entra la teva adreça de e-mail.
2- Escull la llista que es farà servir en les opcions que necessitin alguna llista per operar.
3- Escull les accions ha fer.
4- Enviar la solicitud.e-mail:
Llista:
Subscriure a la llista.
Desubscriure de la llista.
Which: Buscar a quines llistes s'està subscrit.
e-mail ( opcional ):
Who: Mirar les persones subscrites en una llista determinada.
Informaciò: Recuperar el fitxer de les normes d'una llista determinada.
Llistar: Veure les llistes disponibles a TINET.
Ajuda: Rebre ajuda del funcionament del majordom.
Descripció de les llistes de discussió:

* ACUDITS : Explicar, narrar i/o comentar acudits (de tot tipus) o altres coses gracioses.
* AMPOSTA : Temes relacionats amb la ciutat d'Amposta.
* COMPRAVENDA : Llista per comprar o vendre qualsevol cosa.
* GCE : Llista sobre la Guerra Civil Espanyola.
* GENEALOGIA : Llista sobre genealogia en general.
* LLACH : Llista sobre el cantautor Lluis Llach.
* LLETRAFERITS : Llista on tenen cabuda tot tipus d'escrits.
* PARLEM : Llista per parlar sobre qualsevol tema.
* PC : Llista relacionada amb el món del PC.
* PUBLICITAT : Llista per fer publicitat comercial o no del que es vulgui.
* TEST : Llista per realitzar probes.

Si tens algun problema per veure, escriure, enviar aquest questionari o hi troves alguna errada envia un email a cvag@tinet.fut.es explicant el que et passa.


Crèdits
Programa fet per:Carles A. Vallvè
Amb la col.laboració de:Joan Manel Gomez
Luciano Lopez
David Llop