Tags relacionats...

perlinformatica

Formulari amb Perl

Formulari amb Perl

ENVIAR DADES A TRAVÉS D'UN FORMULARI

Aquest script en Perl (que trobareu al final d'aquest text) està dissenyat per permetre enviar informació per correu (o guardar-la en un fitxer) després d'emplenar un formulari.

Característiques:

1.- Enviar per correu a una persona especificada (o còpia a altres persones, camp CC).
2.- Guardar dades a un fitxer fàcilment importable amb un programa de base de dades.
3.- Enviar resposta automàtica a qui ha emplenat el formulari.
4.- Definir l'ordre de les dades a ser impreses.
5.- Forçar que certs camps a emplenar siguin obligatoris.
6.- Definir una pàgina per donar les gràcies i una altra per mostrar un error en el moment en què s'envien les dades del formulari.

Instal·lació

1.- Utilitzar un programa FTP com ara el CuteFTP, SmartFTP, etc.
1.- Crear (si és que no està creat) el subdirectori cgi-bin al servidor FTP.
2.- Transferir el ftixer bnbform.cgi que és dins el bnbform.zip en mode text (mai en automàtic ni binari).
3.- També cal transferir els fitxers en format text i amb extensió "baut" dins el subdirectori cgi-bin.
4.- Llavors cal donar-li els permisos 755 al fitxer bnbform.cgi (o sigui, el propietari "owner" pot llegir-escriure-executar, el grup "group" només llegir-executar i els altres "others" només llegir-executar).
5.- Transferir els fitxers html fora de la carpeta cgi-bin.


bnbform
Configuracio bnbform