ensenyament

Cerca pel tag 'ensenyament'

Mètodes d'optimització

Publicat: 07-04-2010

Llibre encaminat a l’estudi del problemes d’optimització o més coneguts com”màxims i mínims”.
Té un contingut de cent problemes amb valors paramètrics desenvolupats per diferents mètodes que fa d’aquest llibre una bona eina de consulta per alumnes i professors.

Matemàtiques visuals

Publicat: 07-04-2010

Llibre per aprendre alguns conceptes de matemàtiques de manera vsual.

Ensenyaments no reglats

Publicat: 27-04-2009

Enllaços interessants

Publicat: 08-06-2007

Recursos

Publicat: 31-05-2007

Recursos humans

Publicat: 31-05-2007

Formació

Publicat: 31-05-2007

Biblioteca

Publicat: 31-05-2007

Recursos

Publicat: 14-05-2007

Institut d'Estudis Catalans

Publicat: 14-05-2007

<< Pàgina anterior |  Pàgina següent >>