analisi

Cerca pel tag 'analisi'

Ja mai de tu no n'eixirà el silenci

Publicat: 16-01-2012 Ja mai de tu no n'eixirà el silenci és el fruit del Premi-beca Josep Yxart de l'Ajuntament de Tarragona i suposa una anàlisi bibliogràfica i biogràfica de la figura de l'autora tarragonina Montserrat Abelló. L'estudi interpreta els poemes i extrau una síntesi de quatre dels seus poemaris publicats, distants en el temps de manera que permetin traçar-ne la trajectòria: Vida diària (La Sal, 1981), El blat del temps (Columna, 1986), Dins l'esfera del temps (Proa, 1998) i El fred íntim del silenci (Denes, 2008). A partir d'aquí, el treball planteja una visió de la producció literària de Montserrat Abelló, mostra una exposició del l'estil personal que ha definit amb el pas del temps i inclou la pròpia veu de la poeta a través de dues entrevistes.