sistema_operatiu

Cerca pel tag 'sistema_operatiu'

Linux Mint

Publicat: 24-11-2011 Aquest és, juntament amb Ubuntu -sistema amb el qual es basa Linux Mint-, un dels sistemes operatius més fàcils basats en Linux. És una bona alternativa Linux per als usuaris poc experimentats que arriben de Windows, ja que compta amb diverses similituds. L'objectiu principal és facilitar als usuàris poder utilitzar formats privatius en el dia a dia.

EyeOS

Publicat: 21-07-2011 Aquest és un escriptori virtual personal accessible des de qualsevol lloc amb un ordinador connectat a Internet. Des del navegador podrem accedir a tots els nostres documents, modificar-ne i crear-ne de nous; navegar; consultar el correu... podrem fer les coses més habituals en un ordinador personal sense necessitat de tenir-ne un.

Ubuntu

Publicat: 02-05-2011 Aquest és actualment un dels sistemes operatius més fàcils basat en Linux. Podem trobar-ne diverses versions segons les nostres finalitats. Conté totes les aplicacions que podem necessitar: des de processadors de textos a gestors de correu electrònic, passant per servidors web i eines de programació.

Fedora

Publicat: 17-11-2010 Sistema operatiu Linux destinat als ordinadors personals creat l'any 2003 com a continuació de Red Hat Linux. Se sol actualitzar dues vegades l'any i les seves modificacions solen fer-se preferiblement en les fonts originals, enlloc d'agregar pedaços específics en la seva distribució.

Linkat GNU/Linux

Publicat: 28-10-2009 El Departament d'Educació de la Generalitat posa a disposició de tothom aquest sistema operatiu (derivat de Suse) que inclou tot un reguitzell de programes lliures diversos i útils per al treball acadèmic a escoles i instituts. El software incorpora un instal.lador gràfic que en facilita la instal.lació.

Microsoft DirectX

Publicat: 03-04-2008 Llibreria de controladores de Microsoft que serveix per millorar les prestacons de so i imatge de Windows. Sense aquest complement, les reproduccions multimèdia i els videojocs deixerien molt que destitjar. Actualitza aquest complement per treure el màxim rendiment del teu PC i poder gaudir al màxim.

Linux

Publicat: 02-04-2008