subscripcio

Cerca pel tag 'subscripcio'

Flock

Publicat: 20-05-2009 Aquest navegador parteix del motor dels navegadors de Mozilla i destaca per la comoditat que dóna a l'usuari alhora de ser partícep de la web 2.0 i les xarxes socials. La interfície de Flock facilita la subscripció de les RSS, incorpora connexions directes amb grans pàgines com YouTube, la teva bitàcola...