El mapa d'Internet: dos terços de la població del planeta segueix desconnectat

L'ús d'Internet segueix creixent, però ho fa de manera desigual en un món on la majoria d'habitants segueixen desconnectats.

12.08.2015

Els nombre d'usuaris d'Internet al món segueix creixent, com també ho fa la penetració d'aquest tipus de tecnologia al planeta. Això sí, l'augment d'internautes en termes absoluts a molts països  no es correspon amb un ús generalitat d'aquesta tecnologia per part dels seus habitants. Al món, de fet, poc més d'un terç de la població té accés a Internet.

Redacció TINET. El mapa elaborat per l'Oxford Internet Institute de la Universitat d'Oxford -a través del seu projecte Geonet- mostra el nombre d'usuaris d'Internet per països (la grandària del país està en funció del nombre absolut d'usuaris) i el percentatge de població que té accés a Internet (que es mostra a través dels colors).

Per a elaborar-lo s'han utilitzat dades obtingudes del World Bank, que des dels any 90 recull la infomració sobre el nombre d'usuaris d'Internet com a part del seu projecte sobre Indicadors del desplegament mundial de la Xarxa.


Usuaris d'Internet al món (cliqueu la imatge per ampliar-la)
Font: Institut d'Internet d'Oxford. Projecte Geonet

Les dades es visualitzen utilitzant com a mesura un cartograma hexagonal. Cadascuna d'aquestes figures representa 470.000 usuaris d'Internet. Així, a major nombre d'usuaris asboluts,  més gran apareix representat el país. Això fa, per exemple, que la representació d'Àfrica no guardi relació amb les proporcions reals, perquè tot i que compta amb un alt volum de població, el percentatge d'internautes se situa en nivells baixos en zones àmplies del continent. El color de cada país representa el percentatge mitjà d'ús. Les tonalitats més fosques es corresponen amb índex més alts d'ús d'Internet entre la població.

Algunes claus

Del mapa es desprenen algunes claus, com ara, el creixement continu d'Àsia com la regió més gran del món i amb més població que utilitza internet. 1.240 milions d'internautes, un 46% del global d'usuaris d'Internet del món, viuen a Àsia. Es tracta, pràcticament del mateix nombre d'usuaris d'internet que sumen juntes les següents zones del planeta : Europa, Amèrica llatina i Carib, Orient pròxim, el Nord d'Àfrica i el Amèrica del Nord.

Com a país, la Xina, és el que acull el major nombre d'usuaris al món: 600 miliones de persones. Els Estats Units, Índia i Japó segueixen el gegant asiàtic pel que fa a milions d'internautes amb 270, 190 i 110 milions respectivament. Això, pel que fa a nombre d'usuaris absoluts. Es dona la paradoxa que, a la Xina, la majoria de la població encara no ha usat internet.

La desigualtat de l'accés als propis països també es fa evident. Així, pocs dels països amb major nombre absolut d'usuaris  compten alhora amb una penetració d'Internet superior al 80%. Així passa amb Xina, com ja ha estat comentat. A més, tret d'algunes excepcions (com  ara Japó, Corea del Sud o Qatar) tots els països amb un índex de penetració superior al 80% es troben a Europa, Amèrica i Oceania.

Finalment, alguns països del continent africà  han vist un augment destacat del percentatge d'internautes ( Sud Àfrica, Marroc, Kènia, Nigèria o Egipte). Hi ha però una altra dada que contrasta: a 29 dels 47 països subsaharians del continent, l'índex de penetració d'Internet és inferior al 10%.

L'anàlisi de les dades porten a reflexionar, d'altra banda, que malgrat l'impacte massiu que Internet té en la vida diària de moltes persones, la major part de la població del nostre planeta continua encara completament desconnectada. A data d'avui, de fet, només poc més d'un terç de la humanitat té accés a Internet.