L’Ajuntament de Salou actualitza i amplia la seva oficina virtual

11.02.2015

Redacció TINET. L’Ajuntament de Salou ha renovat i ampliat el conjunt de serveis telemàtics que ofereix mitjançant al seva Seu Electrònica, anomenada Oficina Virtual. Una nova imatge, major informació municipal i millor organització de cara als seus visitants són algunes de les novetats de la nova eina web municipal.

A nivell de serveis, s’han creat apartats específics destinats als proveïdors de l’ajuntament, agrupats a la Carpeta del Proveïdor, on, previ registre, es poden consultar l’estat de tramitació de les seves factures, obtenir resums anuals (Model 347), i també realitzar el registre telemàtic de les seves factures, complint amb la normativa sobre facturació electrònica.

De cara als ciutadans, la Carpeta Ciutadana inclou serveis de consulta i tramitació sobre les dades de caràcter personal del ciutadà i que estan vinculades amb l’ajuntament. El ciutadà que ho desitgi, podrà accedir a les seves dades censals i obtenir un volant d’empadronament de forma immediata, sol·licitar certificats d’empadronament que li seran reenviats per correu electrònic, etc.

La Carpeta Ciutadana també disposa d’un espai per les dades de caràcter tributari, i d’aquesta forma, seran accessibles les dades referents als seus tributs, les seves domiciliacions, i de forma anàloga, podrà obtenir un certificat de pagament o certificat de béns, de forma immediata.

A més a més a aquesta informació, la nova oficina virtual continua albergant altra informació municipal d'interès per a la ciutadania i les empreses: actes de ple, normatives i ordenances municipals, informació sobre pressupostos municipals, tauler d’edictes i anuncis, perfil del contractant, entre d’altres.

L’oficina virtual està disponible a www.ov.salou.cat