Nou servei de recepció de factures electròniques per als ajuntaments de menys de 2.000 habitants

06.02.2015

Redacció TINET. El Servei d'Assistència Municipal (SAM) de la Diputació de Tarragona vol facilitar als ajuntaments de menys de 2.000 habitants de la demarcació el compliment de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic. És per aquest motiu que s'ha incorporat un nou servei al catàleg de serveis del SAM, que consisteix a dotar els municipis que ho sol·licitin d'un sistema de recepció de factures electròniques i del programari necessari per al seu funcionament.

L'objecte de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, és impulsar l'ús de la factura electrònica, crear el registre comptable de factures, regular el procediment per a la seva tramitació a les administracions públiques i les actuacions de seguiment pels òrgans competents. La disposició final vuitena d'aquesta Llei estableix que l'article 4, sobre obligacions de presentació de factura electrònica, entra en vigor el 15 de gener de 2015.