Normes de participació del Mur

Aquest espai està destinat a compartir missatges de manera pública, prèvia validació de l’equip administrador. Aquesta validació i posterior publicació es farà d’acord amb un seguit de normes de participació:

Continguts i comentaris

  •  No es podrà fer servir aquesta pàgina per a fer publicitat d’empreses, d’esdeveniments de cap tipus ni per a fer propaganda. Aquests continguts no seran validats i no seran publicats.
  • Els comentaris dels usuaris són lliures, personals i en cap cas es poden atribuir a TINET. TINET no comparteix les opinions que els usuaris lliurement expressin a títol individual en aquesta pàgina.
  • No seran validats i no es faran públics tots aquells comentaris que continguin insults o llenguatge ofensiu
  • Els comentaris, en qualsevol cas, no poden atemptar contra l’honor, la intimitat, la imatge personal i la dignitat de la persona. Tampoc poden incloure contingut que pugui perjudicar el desenvolupament físic, mental o moral dels menors, ni fomentar l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, ideologia, filiació política, orientació sexual, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància. No es poden promoure activitats il·legals.
  • No es pot incloure contingut amb copyright sense permís del propietari. En el cas que es consideri oportú facilitar continguts d’Internet amb copyright, cal fer-hi constar la URL per tal que es pugui fer servir l’enllaç i descarregar els continguts des de la seva pàgina propietària.

Dades personals

  • TINET no farà públic el correu electrònic requerit per a fer ús d'aquesta eina.
  • TINET només utilitzarà el contingut dels missatges del Mur per al propi funcionament de l'eina i per a la difusió dels esdeveniments i activitats que puguin estar relacionats amb la mateixa.
  • Cal tenir cura de la pròpia identitat a la Xarxa i ser conscient de la transcendència de publicar les pròpies dades personals. Si les dades no són pròpies no es poden publicar sense el permís del titular.

L’equip d’administració d’aquesta pàgina no validarà i, per tant, no farà públic qualsevol missatge que no segueixi aquestes normes.