Exchange ActiveSync per a dispositius mòbils

Exchange ActiveSync (EAS) és un protocol desenvolupat per Microsoft i destinat a la sincronització de correu electrònic amb els dispositius mòbils, com els telèfons intel·ligents i les tauletes tàctils. Això significa que qualsevol acció, com la lectura o l'eliminació d'un missatge, des d'un dispositiu també repercutirà sobre el Webmail (correu via web de TINET) i la resta de dispositius personals. Perquè aquesta sincronització sigui realment efectiva entre diversos dispositius, cal que tots estiguin configurats amb aquest sistema.

Nota 1: Cal destacar que la tecnologia Exchange ActiveSync no és compatible en clients de correu electrònic per a ordinadors tradicionals, com Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, Mail OS X o altres. En aquest cas, el correu s'ha de configurar a través del protocol POP3, que permet l'emmagatzematge permanent dels missatges a l'ordinador, o bé consultar-lo directament a través del web de TINET.

Nota 2: Si viatges a l'estranger, en països on puguin haver restriccions en l'accés a Internet, alguns proveïdors poden limitar l'ús de la tecnologia Exchange ActiveSync.

Nota 3: Per errors en el sistema operatiu iOS i la seva aplicació Mail, aquesta configuració podria no funcionar correctament a aquells usuaris de dispositius iPhone i iPad que no disposin d'una adreça de TINET amb domini .cat i que el seu nom d'usuari no coincideixi amb la primera part de la seva adreça de correu. Com a alternativa, poden utilitzar una altra aplicació de correu de l'AppStore compatible amb Exchange (per exemple, les aplicacions de Microsoft Outlook o Gmail).

Configuració genèrica i dades necessàries

Exchange ActiveSync únicament està disponible per a dispositius mòbils.

Canviar el rang de sincronització dels missatges

Determinació del període de temps que determinarà quins seran el missatges més antics accessibles a la safata d'entrada del correu en el dispositiu mòbil